Další metody zbavení se závislosti na nikotinu

skipmenu
ZAJÍMAVOSTI
Může exkuřák kouřit marihuanu?

Česko patří v Evropě k zemím s největším počtem uživatelů konopí. Není proto překvapením, že se na téměř každém našem semináři vyskytne dotaz, jak vyřešit situaci, kdy se dotyčný chce zbavit závislosti na cigaretách, ale zároveň nechce přestat s kouřením marihuany. marihuana

Vedlejší efekty tabákového průmyslu

Když se hovoří o kouření, mluví se především o závažných následcích, které se projevují na susenizdraví člověka. Méně se už hovoří o jiných než zdravotních problémech, které s sebou kouření přináší, jako například pasivní kouření, všudypřítomná agresivní reklama, lži nadnárodních tabákových společností, sociální vykořisťování třetího světa, atd.

Archív zajímavostí >

tomenu

Zde se můžete seznámit s většinou běžně dostupných metod léčby nikotinové závislosti.

Definice úspěšné léčby: Jako úspěch můžeme hodnotit jen dlouhodobou abstinenci, tzn. nejméně 6, raději 12 měsíců, navíc biochemicky verifikovanou: provádí se stanovením buď koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu (do cca 12 hodin od poslední cigarety), nebo hladiny kotininu (metabolit nikotinu) v plazmě nebo séru, moči nebo slinách (poločas kotininu je cca 20 hodin). Úspěšnost abstinence u jednotlivých metod je uvedena v následujícím textu.

1. Blokace účinků nikotinu (Champix)

Nikotin působí na nervový systém, kde se váže na receptory a spouští uvolňování dopaminu, chemického posla, který hraje roli při vzniku příjemných pocitů navozených kouřením. Léčivá látka v přípravku Champix, vareniklin, se může navázat na některé z těchto receptorů, konkrétně na α4β2 nikotin acetylcholinové receptory. Po navázání se na tyto receptory vareniklin účinkuje dvěma způsoby: působí jako nikotin (jako částečný agonista) a tím pomáhá odstraňovat příznaky provázející neodolatelnou touhu po cigaretě, a zároveň však působí proti nikotinu (jako antagonista), a sice tím, že obsazuje vazebné místo nikotinu a pomáhá tlumit příjemné pocity spojené s kouřením.

U tohoto a podobných léků nastává v mnoha případech problém po vysazení. Tyto léky však nezabraňují tomu, aby se u pacienta znovu neprojevila závislost po ukončení jejich aplikace. S psychologickou stránkou pacienta se často vůbec nepracuje.

Účinnost:
Po 12 týdnech: Champix 44 %, bupropion 30 %, placebo 18 %.
Po 40 týdnech: Champix 23 %, bupropion 16 %, placebo 9 %.

Zdroj statistiky účinnosti: European Medicines Agency 2011. Souhrn zprávy EPAR (European Public Assessment Report) určený pro veřejnost pro přípravek Champix.

2. Elektronická cigareta

E-cigareta je sice vzhledově podobná klasické cigaretě, ale funguje na baterie a do cigarety se vkládá patrona obsahující nikotin a speciální aromatické esence. Sami si můžete zvolit dávkování tohoto čistého nikotinu. Nevdechujete tedy ani dehet a oxid uhelnatý a s tím i karcinogenní látky.

Účinnost:
Efektivita elektronické cigarety nebyla statisticky zjišťována, protože ani samotní výrobci se netají tím, že tento produkt slouží kuřákům jako prostředek k získávání nikotinu i v nekuřáckých prostorách (v dopravních prostředcích, na pracovištích, v nemocnicích apod.). Její velkou výhodou je, že kuřák neinhaluje dehet, nicméně nikotinu a závislosti na něm se tímto způsobem nezbaví.

3. Metoda silné vůle (bez pomoci lékaře)

Tato metoda spočívá v rozhodnutí nekouřit a v následném překonávání chuti na cigaretu silnou vůlí. Ačkoliv se většina lidí domnívá, že právě silná vůle jim pomůže přestat kouřit, ve skutečnosti má tato metoda jen krátkodobou úspěšnost. Jestliže člověk stále věří, že mu cigareta poskytuje potěšení, ale přesto se zařekne, že na sebe bude tvrdý a potěšení si zakáže, je otázkou času, kdy přijde horší den či skleslá nálada. Závislého na nikotinu mohou v takové situaci obvykle přepadnout pocity marnosti a raději po cigaretě sáhne. U této metody také v největší míře dochází k nahrazování cigaret jinými prostředky (nejčastěji jídlem), což pak vede k přibírání na váze, k výčitkám a opět zpátky ke kouření.

Účinnost: kolem 3%

4. Náhradní nikotinová terapie (náplasti, žvýkačky)

Žvýkačky, inhalátor nebo náplasti Nicorette uvolňují do těla nikotin a snižují tak abstinenční příznaky vzniklé vysazením cigaret. Fungují jako určitá náhražka za cigarety, ale pokud člověk tímto způsobem přejde na jiný způsob vpravování nikotinu do těla, závislosti se tím nezbaví. Bude muset postupně snižovat dávky nikotinu, a s největší pravděpodobností se tudíž nevyhne abstinenčním příznakům.

Účinnost: okolo 10%
Zdroj statistiky: Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, et al. Treating tobacco use and dependence: clinical practice guideline, Rockville, MD, US Department of Health and Human Services, 2000

5. Omezování kouření, kouření Light cigaret

Pokud budete snižovat spotřebu cigaret, bude vás to stát hodně úsilí, ale s kouřením nepřestanete najednou a úplně. Při přechodu na tzv. Light cigarety dochází k častějšímu vdechování kouře, kouř je také vdechován hlouběji do plic, aby tělo dostalo stejnou dávku nikotinu jako při kouření běžných cigaret. Kouření Light cigaret můžeme doporučit pouze pro sváteční kuřáky, kteří nepotřebují udržovat určitou hladinu nikotinu a při kouření Light cigaret tak do těla dostávají měně škodlivin. Při odvykání kouření však omezování vede k intenzifikaci a dlouhodobému přetrvávání abstinenčních příznaků, neboť i malé dávky nikotinu stačí k udržení fyzické závislosti.

Účinnost: 3-5%

6. Biorezonance

Principem, jak přestat kouřit pomocí této metody, je odhalení rozlišného elektromagnetického vlnění zdravého člověka a člověka „nemocného“ závislostí na nikotinu. Ve zkratce má metoda fungovat tak, že kuřák donese nedopalek ze svojí cigarety, a biorezonanční přístroje jsou posléze nastaveny tak, aby vyrušily vlnění v těle kuřáka na základě rozboru tohoto nedopalku. Výsledkem této metody má být, že kuřák po návštěvě kliniky vystaví jednorázové stop kouření, jelikož bylo upraveno elektromagnetické vlnění jeho mozku z „kuřáka“ na „nekuřáka“. Průběh metody je takový, že klient položí dlaně na elektrody a poslední elektroda je mu upevněna kolem hlavy a následně jsou do mozku vyslány elektromagnetické impulzy.

Účinnost:
Výsledky biorezonance nejsou potvrzeny žádným lékařským průzkumem, stejně jako vyloučení následků jejího dlouhodobého vlivu na zdraví pacienta, který se rozhodl zkusit přestat kouřit pomocí této metody! Uváděná úspěšnost na stránkách poskytovatelů této služby je tedy nepodložená. Weby zabývající se otázkou „Jak přestat kouřit?“ nemají na tuto metodu příliš kladných referencí.

Pro Vaše srovnání uvádíme i hodnocení námi prezentované metody. Veškeré informace na této stránce pocházejí ze serveru nekoureni.info.

7. Kognitivně-behaviorální skupinová terapie

Skupinové terapeutické semináře se zaměřují na vědomou, racionální složku osobnosti kuřáka. Podrobným rozborem kuřáckých návyků a motivací ke kouření cigaret se lidé učí externalizovat svou nikotinovou závislost a racionálním způsobem přichází na to, že cigarety ve svém životě nemusí postrádat. KBT pomáhá klientům identifikovat tu část osobnosti, která přestat kouřit nechce a rozeznávat způsoby, jakými se snaží získat kontrolu nad jejich svobodným jednáním. Nejpodstatnější výhodou této metody je absence nepříjemných abstinenčních příznaků a přibírání na váze (to je časté zejména při metodě silné vůle).

V České republice se mohou zájemci přihlásit na jednodenní seminář Jak přestat kouřit, který na webu www.exkuraci.cz nabízí společnost Wealthy life (cena 2400Kč při platbě předem, ale pokud do dvou měsíců po absolvování kurzu začnete opět kouřit, vrátí se vám peníze zpět).

Účinnost (založená na self-reports):
Po 12 týdnech: 90%
Po 52 týdnech: 50%

Zdroje statistiky účinnosti:

Hutter, H.P, Moshammer, H., Neuberger, M. (2005). "Smoking cessation at the workplace: 1 year success of short seminars." Internal Archives of Occupational Environmental Health 79: 42-48

Moshammer H, Neuberger M. (2007). "Long term success of short smoking cessation seminars supported by occupational health care." Addictive Behaviors 32, pp. 1486-1493.

Ptejte se na našem fóru

tomenu

Forum
Máte dotaz? Chcete se podělit o Váš kuřácký příběh? Přestali jste kouřit díky našemu semináři? Využijte naše fórum, diskutujte, ptejte se.

Kontaktujte nás
Máte dotaz nebo připomínku k webu nebo projektu? Můžete nám napsat na emailovou adresu info@exkuraci.cz nebo využijte kontaktní formulář.